Akademia Obywateli Trzeciego Wieku

Akademia Obywateli Trzeciego Wieku

14.11 i 17.11 spotkania o budownictwie dostosowanym do potrzeb seniorów

14 listopada w godz. 15:00-17:30 w Gimnazjum nr 9 im. S. Wyspiańskiego (ul. K. Odnowiciela 2) oraz 17 października 2017 r. w godz. 17:00 -19:30 w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Centrum A 6a) odbędą się spotkania Klubu Dyskusyjnego 60+ na temat: Budownictwo mieszkaniowe dostosowane do potrzeb seniorów.

Temat będzie koncentrował się wokół potrzeb seniorów związanych z przestrzenią architektoniczną zamieszkania, zarówno tą bliską, prywatną jak i w sferze publicznej.  Nie chodzi nam jednak o czysto architektoniczno-urbanistyczne spojrzenie. Seniorzy choć często nie są osobami niepełnosprawnymi, to jednak doświadczają bezpośrednio lub poprzez swoich znajomych problemu barier lub utrudnień zarówno w przestrzeni szeroko rozumianej jako publicznej, jak i w tej zdecydowanie bliżej ich domom, która zaczyna się już w ich mieszkaniach.

O jakich potrzebach w ogóle możemy mówić współcześnie u seniorów?

Jak wygląda ich świadomość ale i zaspokajanie?

Czy zauważany jest problem potrzeb seniorów?

Czego współcześnie mogą oczekiwać? Od Miasta, spółdzielni, sąsiadów …od siebie?

 

W spotkaniu 14.11 będzie uczestniczył Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych,

Bogdan DąsalUrodził się w 1956 roku w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiada dyplom dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 35 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Założyciel i działacz krakowskich i warszawskich organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych m.in. Ogólnopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Współtwórca Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych – instytucji reprezentującej interesy osób niepełnosprawnych w Krakowie i Małopolsce, obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Aktywny sportowiec, wielokrotny uczestnik „Cracovia Maraton”, inicjator i założyciel sekcji szermierki na wózkach przy Krakowskim Klubie Szermierczym, Polskiego Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych, członek sekcji narciarskiej Klubu Sportowego „START” Poznań.

Od końca 2001 roku z inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych powołany na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.
W swojej pracy w sposób kompleksowy zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych.

W roku 2004 był współtwórcą i koordynatorem pierwszego wieloletniego programu określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych „Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006″.Koordynował również prace nad kolejnymi programami na lata 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych. Współtworzył „Program dostosowania systemu komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych” oraz koordynuje jego realizację.
Aktywnie współpracuje z Radami osiemnastu krakowskich Dzielnic w merytorycznym i finansowym zakresie realizacji dzielnicowych programów wsparcia osób niepełnosprawnych.
Współpracuje z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa i Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych statutowo działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, nadzoruje różne pola współpracy tego sektora z Urzędem Miasta Krakowa.

W 2007 roku uhonorowany wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie „Człowiek bez barier” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Jest zwolennikiem szerokiej współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych.

 

Pan pełnomocnik opowie m.in. o tym:

  • w jaki sposób Miasto stara się pilnować, by miejskie inwestycje były przyjazne seniorom, jak włączają się w to mieszkańcy i organizacje,
  • jak indywidualne osoby mogą starać się o środki na zmiany dot. ich mieszkania w celu dostosowania do potrzeb,
  • jak dzielnice mogą starać się o środki i działać na rzecz zmian małej architektury i infrastruktury, by były dostosowywane do potrzeb różnych grup w tym seniorów.

 

Zapraszamy!

Do projektu można dołączyć:

  • przez internet, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.seniorzy.stanczyk.org.pl
  • telefonicznie, koordynator – Krzysztof Florys: +48 601 698 175 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00)
  • osobiście, podczas spotkań Klubu Dyskusyjnego.

 

Udział w spotkaniach Klubu jest bezpłatny.

 

 

 

TAGI: