Akademia Obywateli Trzeciego Wieku

Akademia Obywateli Trzeciego Wieku

1.12 zapraszamy na spotkanie w Nowej Hucie: Udział seniorów w kształtowaniu życia społecznego

1 grudnia 2017 r. w godzinach 17.00-19.30 w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Centrum A 6a) odbędzie się spotkanie Klubu Dyskusyjnego 60+ w ramach realizowanego przez Fundację Stańczyka projektu Akademia Obywateli Trzeciego Wieku. Temat spotkania: “Udział seniorów w kształtowaniu życia społecznego”.

Podczas spotkania kładziemy nacisk na

  • integrację uczestników,
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniami,
  • rzetelną wiedzę na temat aktywności obywatelskiej,
  • tematy dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów.

Tematyka spotkań została zaplanowana przez Radę Programową złożoną z seniorów – liderów społecznych w Krakowie.

Mamy nadzieję, że uda się nam wspólnie stworzyć przestrzeń i klimat do dyskusji i wymiany doświadczeń, a także zaangażowania się i krytycznej analizy lokalnych i regionalnych zjawisk społecznych i obywatelskich.

Podczas spotkania swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielą się z uczestnikami:

 

Małgorzata Bochenek.  Aktywna mieszkanka, współprzewodnicząca i przedstawicielka strony społecznej w Radzie Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Współorganizuje, współpracuje i współtworzy na rzecz demokracji bezpośredniej, praw lokatorskich, praw pracowniczych, zieleni, przyjaznej przestrzeni miejskiej oraz zapewniania osobom zagrożonym wykluczeniem dostępności w ramach procesów planowania i współdecydowania.

 

 

 

 

 

Przemysław Dziewitek. Urodzony w Szczecinie w 1975 r, aktualnie mieszkający w Krakowie. Trener, coach, moderator. Absolwent socjologii UJ, ze specjalnością praca socjalna, absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Szkoły trenerów organizacji pozarządowych STOP, Szkoły Coachów Grupy TROP, Prezes Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Brał udział w przygotowaniu pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie, by następnie skutecznie lobbować za wprowadzeniem BO w Urzędzie Miasta. Współprzewodniczący dwóch pierwszych kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podejmuje również inicjatywy na rzecz włączania w procesy decyzyjne osób starszych, wraz z grupą seniorów zabiegał o utworzenie w Krakowie pierwszej Rady Seniorów. Członek zespołu eksperckiego przygotowującego Strategię Rozwoju Krakowa 2030. Koordynator procesu konsultacyjnego Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie. Członek zespołu prezydenckiego przygotowującego regulamin konsultacji społecznych w Krakowie.

 

Janina Woźniak – krakowianka, żona, matka, babcia.
Emerytka – absolwentka AGH, pracownik w Biurze Projektów PCWiG, nauczycielka plastyki i chemii w SP39 i Gimnazjum 7, dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Uczeń”.
Była koszykarka Tęczy Kielce i AZS AWF.
Zakochana w Krakowie i jego zabytkach. Malarka i fotografka. Turystka i podróżniczka.
Genetycznie „obciążona” działaczka – m.in. wieloletni prezes Koła ZNP, współzałożycielka i członek Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Uczeń”.
Autorka dwu projektów do Budżetu Obywatelskiego i trzech projektów do FIO Małopolska Lokalnie.
Obecnie – od 2014 roku wolontariuszka w UMK (koordynatorka ds. CASów w Krakowskim Centrum Seniora), koordynatorka działalności Chóru GospelSenior, animatorka Klubu Seniora „Na Wyspie” oraz wolontariuszka współpracująca z krakowskim Bankiem Żywności i Stowarzyszeniem Gospel.

Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz. Fotografka prowadząca zajęcia w Centrum Aktywności Seniora. Na co dzień odkrywa potencjał nowohucian, zachęcając ich do rozmaitych akcji. Działa w grupie nieformalnej Aktywni Mieszkańcy os. Centrum D. Robimy różne fajne inicjatywy bo chcemy mieć ładniej. W Fundacji Ukryte Skrzydła stara się dbać o seniorów, dając im poczucie, że są ważni. W wolnym czasie wynajduje zaniedbane donice, skwery i rabaty i daje im nowe życie. Jeździ na rowerze przez cały rok.

 

 

 

Do projektu można dołączyć:

  • przez internet, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.seniorzy.stanczyk.org.pl
  • telefonicznie, koordynator – Krzysztof Florys: +48 601 698 175 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00)
  • osobiście, podczas spotkań Klubu Dyskusyjnego.

 

Udział w spotkaniach Klubu jest bezpłatny.

TAGI: