Akademia Obywateli Trzeciego Wieku

Akademia Obywateli Trzeciego Wieku

O Akademii

Już po raz trzeci zapraszamy krakowskich seniorów do udziału w Akademii Obywateli Trzeciego Wieku. Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa.

W tym roku kładziemy nacisk na:

  • integrację uczestników,
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniami,
  • rzetelną wiedzę na temat aktywności obywatelskiej,
  • tematy dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów.

Tematyka spotkań została zaplanowana przez Radę Programową złożoną z seniorów – liderów społecznych w Krakowie.

Mamy nadzieję, że dzięki udoskonalonej formule zajęć uda się stworzyć przestrzeń i klimat do dyskusji i wymiany doświadczeń, a także zaangażowania się i krytycznej analizy lokalnych i regionalnych zjawisk społecznych i obywatelskich.

TAGI: